HOTSPOT
พนักงาน ทลฉ. ศึกษาดูงาน บ. JWD infologistics
ยอดวิว: 28 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ยอดวิว: 22 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยอดวิว: 18 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษ เดือนกันยายน ที่ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
ยอดวิว: 49 ครั้ง
ดินสอสี โคโรเน็ท ระบายนุ่มลื่น สีสวยสดใส CORONET SUPER SERIES
ยอดวิว: 98 ครั้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทลฉ. และบุคลากร ร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ”
ยอดวิว: 27 ครั้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทลฉ. เป็นประธานเปิดงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่าย TLC เครือข่ายสีเขียว”
ยอดวิว: 31 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว”
ยอดวิว: 23 ครั้ง
ทลฉ. มอบเงินจัดซื้อเครื่องอภิบาลทารกแรกเกิด ให้กับโรงพยาบาลชลบุรี
ยอดวิว: 79 ครั้ง
ผู้แทน ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา
ยอดวิว: 83 ครั้ง
ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงสะพานไม้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง
ยอดวิว: 42 ครั้ง
ผู้แทนการท่าเรือฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 สายกรุงเท
ยอดวิว: 50 ครั้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี
ยอดวิว: 46 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ได้บรรยายสรุปโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ที่เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ยอดวิว: 38 ครั้ง
ผู้แทนผู้อำนวยการท่ารือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25
ยอดวิว: 57 ครั้ง
ทลฉ. จัดการรับบริจาค และลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันแล
ยอดวิว: 49 ครั้ง
ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”
ยอดวิว: 35 ครั้ง
กองการบุคคล ร่วมกับ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่าเรือแหลมฉบัง (คปอ.) แ
ยอดวิว: 36 ครั้ง
ทลฉ. มอบเงินสนับสนุน โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือ
ยอดวิว: 43 ครั้ง
ทลฉ. ชี้แจงเกี่ยวกับ การจัดการสารแอมโมเนียมไนเตรต
ยอดวิว: 184 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ยอดวิว: 33 ครั้ง
ผู้บริหาร พนักงาน ทลฉ. เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ”
ยอดวิว: 73 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 49 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 93 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผอ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 75 ครั้ง
ทลฉ. ร่วมงานต้อนรับเรือ MVMSC MINA ที่เข้าเทียบท่า
ยอดวิว: 93 ครั้ง
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เข้าดูงานที่ ทลฉ.
ยอดวิว: 83 ครั้ง
ผู้แทน ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย ครั้งที่ 32
ยอดวิว: 60 ครั้ง
ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานทำบุญกลางบ้านของชุมชนบ้านเนินทราย
ยอดวิว: 87 ครั้ง
ทลฉ. เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ยอดวิว: 91 ครั้ง
ผู้แทน ทลฉ. เข้าร่วมพิธีส่งมอบฝายในโครงการ ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน
ยอดวิว: 59 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาโลจิสติกส์
ยอดวิว: 77 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 48 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 105 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษ เดือนกรกฎาคม ที่ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
ยอดวิว: 96 ครั้ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 2
ยอดวิว: 61 ครั้ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน
ยอดวิว: 54 ครั้ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ”
ยอดวิว: 47 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 57 ครั้ง
ผู้แทนจากท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน Laem Chabang Logistic Fair 2020
ยอดวิว: 64 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดโครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ยอดวิว: 24 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ
ยอดวิว: 61 ครั้ง
ทลฉ. เป็นประธานในการประชุม หารือในการแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การยกขนตู้สินค้า
ยอดวิว: 44 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมตามประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ยอดวิว: 47 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณปากคลองบางล
ยอดวิว: 51 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ยอดวิว: 44 ครั้ง
รอง ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนาระบบ Smart Port ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 43 ครั้ง
ทลฉ. ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาถวายให้กับวัดในเขตพื้นที่ 3 เทศบาลรอบท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 20 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับ รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
ยอดวิว: 27 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนในโครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ยอดวิว: 23 ครั้ง
ทลฉ. เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
ยอดวิว: 123 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เข้าร่วมงานต้อนรับเรือ M.V.MSC ISTANBUL
ยอดวิว: 137 ครั้ง
ทลฉ. เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
ยอดวิว: 102 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
ยอดวิว: 192 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับและแสดงความคิดเห็นกับคณะสำนักแผนงาน กรมทางหลวง
ยอดวิว: 171 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนตู้น้ำปันสุข รวม 10 ตู้
ยอดวิว: 200 ครั้ง
ทลฉ. เข้าร่วมกิจกรรม Go Green Port 2020
ยอดวิว: 190 ครั้ง
ผอ.สำนักปฏิบัติการ ทลฉ. เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งประกาศ
ยอดวิว: 152 ครั้ง
ผอ.กองการท่า ทลฉ. เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และป
ยอดวิว: 129 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เข้าร่วมงานตรวจรับรถไฟฟ้าสายสีทองขบวนแรกของประเทศไทย
ยอดวิว: 95 ครั้ง
แผนกสวัสดิการ กองการบุคคล ทลฉ.จัดโครงการ ทลฉ.ร่วมใจบริจาคโลหิต
ยอดวิว: 67 ครั้ง
ทลฉ. เปิดการฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 68 ครั้ง
ทลฉ. ร่วมประชุมหารือโครงการ ทลฉ.สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน กับผู้แทนชุมชน
ยอดวิว: 58 ครั้ง
ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนในการจัดงานวันบุรพาจารย์
ยอดวิว: 69 ครั้ง
ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้น้องผู้บกพร่องทางการเห็นให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่พัทยา
ยอดวิว: 64 ครั้ง
กองการช่าง ทลฉ. ดำเนินการ ปรับสภาพพื้นผิวการจราจรที่ชำรุด
ยอดวิว: 54 ครั้ง
ทลฉ.ร่วมกิจกรรมโครงการ ท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ยอดวิว: 50 ครั้ง
ผู้บริหาร ทลฉ. มอบหน้ากากผ้าให้กับบุคลากรปฏิบัติงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 55 ครั้ง
ผู้บริหาร ทลฉ. ได้ให้ข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ยอดวิว: 70 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 47 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 139 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษที่ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 มิ.ย. 63
ยอดวิว: 137 ครั้ง
ทลฉ. จัดประชุมการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 206 ครั้ง
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ตรวจเยี่ยม ทลฉ.
ยอดวิว: 204 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564-2566
ยอดวิว: 154 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 46 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 329 ครั้ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบหน้ากากผ้า
ยอดวิว: 269 ครั้ง
ซ๊เจพร้อมยืนเคียงข้างคนไทย รวมใจฝ่าวิกฤต
ยอดวิว: 379 ครั้ง
ผอ.ทลฉ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง
ยอดวิว: 205 ครั้ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ สำรวจน้ำท่วมขัง
ยอดวิว: 220 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง
ยอดวิว: 195 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ลงพื้นที่ โครงการ SRTO
ยอดวิว: 161 ครั้ง
ทลฉ. ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ยอดวิว: 97 ครั้ง
ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ Covid-19
ยอดวิว: 228 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 45 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 271 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษ เดือนเมษายน ที่ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
ยอดวิว: 247 ครั้ง
ผอ.ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา
ยอดวิว: 166 ครั้ง
พิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)
ยอดวิว: 222 ครั้ง
วันพักผ่อนดีๆที่ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค
ยอดวิว: 229 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษที่ ซีเจ 11 - 24 มี.ค. 63
ยอดวิว: 288 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการปฏิรูปประเทศ
ยอดวิว: 180 ครั้ง
ททท.สำนักงานจันทบุรี ชวนมา "สุข กิน ฟิน เที่ยว @ จันทบุรี"
ยอดวิว: 442 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 44 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 354 ครั้ง
ทลฉ. พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพ่นสีใหม่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส
ยอดวิว: 199 ครั้ง
ทลฉ. สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลให้กับชุมชนบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3
ยอดวิว: 218 ครั้ง
ทลฉ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ยอดวิว: 212 ครั้ง
ทลฉ.ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่
ยอดวิว: 181 ครั้ง
BSAA Member Get Together Cocktail Party
ยอดวิว: 216 ครั้ง
ทลฉ.ต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคณะ
ยอดวิว: 184 ครั้ง
ทลฉ. ชี้แจงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า
ยอดวิว: 195 ครั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการ ณ ทลฉ.
ยอดวิว: 176 ครั้ง
เมนูสุดพิเศษรับวาเลนไทน์ที่ The Park restaurant and Cafe
ยอดวิว: 242 ครั้ง
แปซิฟิค พาร์ค จัดงานอินดี้ อินเลิฟ 2020 ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์
ยอดวิว: 197 ครั้ง
ฉลองวันวาเลนไทน์ที่ โรงแรม Siam@Siam Pattaya
ยอดวิว: 253 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษที่ ซีเจ 11 - 24 ก.พ. 63
ยอดวิว: 284 ครั้ง
ทลฉ. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2563
ยอดวิว: 188 ครั้ง
ทลฉ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากท่าเรือคิตาคิวชู
ยอดวิว: 216 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับต้อนรับคณะจาก Faclty of Agribusiness And Commerce,Lincoin University ประเทศนิวซีแล
ยอดวิว: 277 ครั้ง
ทลฉ. ต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ยอดวิว: 259 ครั้ง
เรือปฐมฤกษ์ ณ ท่าเทียบเรือ A ท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 252 ครั้ง
ทลฉ. แสดงความยินดี ในโอกาสเปิดอาคารศูนย์ตรวจการทางทะเลแห่งใหม่
ยอดวิว: 203 ครั้ง
Sunshine on LINE
ยอดวิว: 2,240 ครั้ง