• ไกล Musketeers / โตโตโร่
  • ขอเพลงที่ส่วนตัว/เบนซ์จิรโรจน์ / โตโตโร่
  • / โตโตโร่
  • คนร / โตโตโร่
  • Set it all free ของ scarlett johansson /tung / โตโตโร่
  • เธอผู้เดียว ต้นธนษิต /ต๊อก / ต๊อก
  • ขอเพลง เมื่อวาน โอ๊ต ปราโมทย์ ค่ะ / cherrypinkky
  • ขอเพลง ความหวาน ลุลา / โตโตโร่
  • ความหวาน ลุลา / โตโตโร่
  • ขอเพลง ใต้ความโสด คชา นนทนันท์ ค่ะ / K - FC