• ขอเพลงเพียงสบตา ครับ / Pote
  • ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์ / Peach_Pete_P
  • ขอเพลงนี่แหละความรักค่ะ-เป๊กผลิตโชค / FaiFay
  • สวัสดีค่า ขอเพลงนี่แหละคสามรัก เป๊กผลิตโชคค่า / toon
  • ขอเพลงนี่แหละความรัก-พี่เป๊ก ค่ะ / FaiFay
  • ขอเพลงนี่แหละความรักค่ะ / FaiFay
  • ขอเพลง นี่แหละความรัก/เป๊กผลิตโชค ค่ะ / nee
  • นี่แหละความรัก เป๊กผลิตโชค / patch
  • ขอเพลงนี่แหละความรัก-เป๊กผลิตโชค ค่ะ / FaiFay
  • ขอเพลงนี่แหละความรักค่ะ / FaiFay