• คิด(แต่ไม่)ถึง [Same Page?] - Tilly Birds / โตโตโร่
  • วาฬเกยตื้น GUNGUN / โตโตโร่
  • ความทรงจํา musketeers / โตโตโร่
  • ความสุขสีเทา Brahm BL / Fah
  • ความสุขสีเทา ความเหงาสีชมพู/Brahm BL / Fah
  • ขอบคุณนะค่ะ ไม่ใช่ที่ของฉัน / โตโตโร่
  • ขอเพลงไม่ใช่ที่ของฉัน / ทอมอิศรา ค่ะ / โตโตโร่
  • ขอบคุณนะค่ะสำหรับเพลงไม่ใช่ที่ของฉัน/ทอมอิศรา / โตโตโร่
  • ขอเพลงไม่ใช่ที่ของฉัน ทอมอิศราค่ะ / โตโตโร่
  • เวลาเธอยิ้ม - ทอมอิศรา ด้วยค่ะ / โตโตโร่