ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

บังคับใช้แล้ว เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง Car seat

     เด็กๆ กับที่นั่งปลอดภัยบนรถยนต์ถือเป็นเรื่องสำคัญ และลดความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดคิดจากการโดยสารบนรถยนต์ได้ เมื่อนั่งบนที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

     นับจากวันที่ 17 สิงหาคม 2566 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ กำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน  6 ปี ต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) ซึ่งปัจจุบัน ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาร์ซีท มี 2 แบบ คือ ที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถและที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหน้ารถ ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

     ทั้งหมดนี้มีข้อยกเว้นสำหรับรถที่ไม่มี Car Seat แต่มีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสารบนรถ ดังนี้ ขับรถด้วยความเร็วช้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และต้องขับชิดซ้าย, ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลัง หากเป็นรถกระบะ หรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้ แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะ, จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตัก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ข้อมูล: fm91bkk.com

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS