ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

8 เดือน 8 ของทุกปี “วันแมวสากล” International Cat Day

     “วันแมวสากล” (International Cat Day) หรือบางประเทศเรียกว่า “วันแมวโลก” (World Cat Day) เป็นวันสำคัญซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี กำหนดขึ้นโดยกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์ (International Fund for Animal Welfare) เมื่อ ค.ศ. 2002 เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับแมว และเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและพิทักษ์รักษาแมว

     นอกจากนี้ ยังมีวันสำคัญเกี่ยวกับแมวในหลายประเทศที่แตกต่างวันกันออกไป เช่น ในสหรัฐฯมีทั้งวันแมวสากล และวันแมวแห่งชาติในวันที่ 29 ตุลาคม ในรัสเซียจะตรงกับวันที่ 1 มีนาคม และในญี่ปุ่น 22 กุมภาพันธ์ เป็นต้น

ที่มา: wikipedia.org

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS