ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

จีนห่วงใยเยาวชน ร่างกฎหมายจำกัดเวลาใช้สมาร์ทโฟน

     ในปัจจุบันที่ผู้ปกครองอนุญาตให้บุตรหลานใช้สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์พกพา ไม่ว่าจะเพื่อความบันเทิง หรือใช้ค้นคว้าหาความรู้

     หน่วยงานด้านอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนจึงห่วงใยเยาวชนในประเทศ ทำการเสนอร่างกฎหมายในเรื่อง "การใช้งานสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อย่างน้อยเป็นการจำกัดการใช้งานไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน และเลิกใช้ในช่วงเวลา 22.00-06.00 น. ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป จนกระทั่งถึงวันที่ 2 กันยายน เพื่อหวังผลักดันร่างดังกล่าว

     กฎหมายที่ร่างขึ้นนั้น จะอนุญาตให้เด็กอายุ 16-18 ปี ใช้อุปกรณ์ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน และ อายุ 8-16 ปี ใช้ได้เพียง 1 ชั่วโมง ในขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ใช้เพียง 40 นาที เท่านั้น

ข้อมูล: workpointtoday.com

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS