ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

เปิดลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า หรือนอกเขต ถึง 9 เมษายน 2566

     ภายหลังจากการประกาศวันเลือกตั้ง ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ทำการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป และการใช้สิทธิ์ล่วงหน้า หรือนอกเขต

     ผู้ที่อาศัยไกลจากภูมิลำเนาสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 เมษายน 2566 เพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์  stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote

     ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขรหัสกำกับบัตร (หลังบัตรประชาชน), ชื่อ (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า), นามสกุล, วันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชน, รหัสประจำบ้าน (ในสำเนาทะเบียนบ้าน) ภายหลังการลงทะเบียนเสร็จ สามารถบันทึกคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในรูปแบบไฟล์ .pdf และทำการขอเปลี่ยนสถานที่เลือกได้ 1 ครั้ง หรือทำการยกเลิกการลงทะเบียนได้ เพื่อไปลงคะแนนวันจริง

     ทั้งนี้ การเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 หากวันจริงท่านใดติดธุระ หรืออาศัยอยู่ไกลจากภูมิลำเนา สามารถทำการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้า หรือนอกเขต ตามข้างต้นได้ตั้งแต่วันนี้

ข้อมูล: sanook.com

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS