ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก (World AIDS Day)

     วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถูกจัดตั้งโดยองค์การอนามัยโลก มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คน เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ

     โรคเอดส์ หรือ AIDS ย่อมาจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome ซึ่งหมายถึงโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 แต่ในขณะนั้นจะรู้จักกันเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้น จนในเวลาต่อมา โรคเอดส์นี้ ได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา: tnnthailand.com

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS