ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

งานวิจัยเผย ยิ่งเงินมากก็ยิ่งสุขมาก

     มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ PNAS ที่ศึกษาว่า “เงินสัมพันธ์กับความสุขหรือไม่” โดยมีวิธีการคือ มอบเงิน 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 350,000 บาท) ให้กับคน 200 คนไปใช้ในระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นก็ให้คนกลุ่มนี้มาบันทึกคะแนนความสุขรายเดือน

     และทีมนักวิจัยยังศึกษาคนอีก 100 คนที่ไม่ได้รับเงินสักบาทเดียว พร้อมให้พวกเขาให้คะแนนความสุขรายเดือนด้วย เพื่อมาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้เงินก้อน โดยผู้เข้าร่วมงานวิจัยมาจากทั้งประเทศรายได้ต่ำและรายได้สูง ได้แก่ บราซิล อินโดนีเซีย เคนยา ออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ และสหรัฐฯ

     สำหรับผลวิจัย คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับเงินแสนจะมีความสุขมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เงิน ซึ่งคะแนนความสุขก็จะแตกต่างกันไปอีกโดยขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของพวกเขา นอกจากนี้ แม้จะผ่านมาอีก 3 เดือน คนที่ได้รับเงินก้อนก็ยังรายงานว่ามีความสุขมากกว่าตอนก่อนร่วมงานวิจัย

     ส่วนผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่ครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 123,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 4,400,000 บาท) ต่อปีอยู่แล้ว ไม่ได้รายงานว่ามีความสุขมากขึ้น

     และที่น่าสนใจมากกว่านั้น คือ ผู้เข้าร่วมวิจัยที่มาจากประเทศรายได้น้อยจะมีความสุขมากกว่าผู้เข้าร่วมวิจัยที่มาจากประเทศร่ำรวยถึง 3 เท่า

ที่มา: The Matter

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS