ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

พบกับงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022

    

     พบกับงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 ภายใต้แนวคิด The 5G Leader in the Region ผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของไทย และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจรับความรู้และสัมผัสเทคโนโลยีด้าน 5G ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิถุนายนนี้เท่านั้น

     โดยงาน Thailand 5G Summit 2022: ‘The 5G Leader in the Region’ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ โดยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนเพื่อประยุกต์ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) รวมถึงแสดงศักยภาพและความพร้อมในแต่ละภาคส่วน ว่า 5G สามารถทำอะไรได้บ้าง (Use Case) และสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G ทำให้ทุกภาคส่วนพร้อมใช้งาน 5G อย่างมีประสิทธิภาพ

     พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรมบรรยายและเสวนาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5G ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย

     โซนที่ 1 การประยุกต์ใช้ 5G ในกาคการผลิตและการขนส่งอัจฉริยะ (5G Smart Manufacturing & Logistics) ครอบคลุมโซลูชันรถขนถ่ายสินค้าอัตโนมัติในโรงงานผ่าน 5G โดรนลาดตระเวนและตรวจสอบ รวมถึงแขนกลยกสินค้าอัจฉริยะ

     โซนที่ 2 การประยุกต์ใช้ 5G ในภาคสาธารณสุขอัจฉริยะ (5G Smart Medical) ครอบคลุมโซลูชันรถคลินิกเคลื่อนที่ผ่าน 5G กล่องตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และรถพยาบาลอัจฉริยะ 5G

     โซนที่ 3 เมืองอัจฉริยะ 5G (5G smart City) ครอบคลุมเรื่องจุดคัดกรองและเสาไฟอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบกล้อง AI และศูนย์ดำเนินการอัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นสมองและระบบประสาทส่วนกลางในเมืองอัจฉริยะ

     สำหรับงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022: “The 5G Leader in the Region” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายนนี้ ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้สนใจสามารถเข้าฟังเสวนา และรับชมเทคโนโลยีโชว์เคส 5G ภายในงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มา: beartai.com

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS