ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

เริ่มแล้ววันนี้ ซื้อของออนไลน์ได้สินค้าไม่ตรงปก ฟ้องศาลได้

     ประกาศศาลแพ่ง กำหนดเปิดทำการ "แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง" อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายสินค้าบริการทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงศาลและใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้อย่างสะดวก ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ E-Filing

     โดยให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับคดีซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เกิดขึ้นในเขตศาลแพ่งและที่เกิดขึ้นนอกเขตที่ศาลแพ่งรับไว้พิจารณาพิพากษาตามมาตรา 16 วรรค 3 และมาตรา 19/1 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งที่จะเริ่มการเมื่อใด ให้เป็นไปตามประกาศของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

     ซึ่งผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวสามารถยื่นฟ้องได้ ตั้งแต่วันนี้ 27 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

     ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมจะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินคดีและประสานข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนให้มีนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินการคุ้มครอง เยียวยา และระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์อีกด้วย

ที่มา: thansettakij.com

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS