ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

กรมขนส่งประกาศใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ขับรถ เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด-19

     กรมขนส่ง ประกาศ ใบขับขี่ที่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่จำเป็นต้องสอบขับรถ หรือข้อเขียน รายละเอียดคือต้องเป็นใบขับขี่ที่หมดอายุระหว่างวันที่ 10 เม.ย. - 30 ม.ย. 64 เท่านั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการระบาดของโรคโควิด-19 และได้รับผ่อนผันให้ใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

รถยนต์ธรรมดา

     - หมดอายุเกิน 1 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน

     - หมดอายุเกิน 3 ปี ไม่ต้องสอบขับรถ

รถขนส่ง

     - หมดอายุเกิน 3 ปี ไม่ต้องสอบขับรถ

     ทั้งนี้ได้มีการประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือผ่อนผัน การใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งในเรื่องนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ส่วนผู้ที่จองคิวเข้ารับบริการ​ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งตรงกับช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ จะยังคงได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับบริการภายหลัง จากที่มีประกาศเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ โดยกรมการขนส่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ที่มา: sanook.com

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS