ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

Instagram ปิดการส่งข้อความของผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ

     แอปพลิเคชั่นสำหรับโพสต์ ภาพ วิดีโอ ชื่อดังอย่าง Instagram เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ป้องกันการใช้งานสำหรับผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คัดกรองการใช้งานสนทนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     ขณะนี้เริ่มมีการปิดกั้นเพื่อป้องกันการสนทนาผ่านกล่องข้อความของผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า18 ปี โดยระบบของ Instagram จะไม่แสดงแป้นพิมพ์เพื่อส่งข้อความ ไม่สามารถพิมพ์ข้อความใดใดได้ ยกเว้นเพียงแต่ผู้เยาว์ที่เป็นผู้ใช้งานดังกล่าว มีการติดตามอยู่เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์การสนทนา ด้วยเหตุนี้ทำให้มีการระมัดระวังการพูดคุยระหว่างกัน ที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ จึงมีการพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมาในปัจจุบัน

     หากมีการป้องกันเบื้องต้นจากการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น จะนำไปสู่การระมัดระวังการใช้งาน คัดกรองการเข้าถึงซึ่งกันและกันที่อาจมีความไม่เหมาะสมในบางกรณี

ข้อมูล: blognone.com

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS