ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ธนาคารออมสิน ขยายเวลามาตรการ พักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน

     ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้วยการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 และเนื่องด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มมีโควิด 19 ก็มีลูกค้าและประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบทางการเงินและถึงตอนนี้ก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ธนาคารจึงพิจารณาที่จะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

     พร้อมกับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ และต้องการออกจากมาตรการ สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่มา : ธนาคารออมสิน

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS