ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ม.เกษตรฯ ยกเลิกการประกวดดาว-เดือน หลังผลสำรวจชี้ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

     องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (อบ.ก.) เปิดเผยผลการสำรวจของนิสิตที่มีต่อกิจกรรมการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งระบุว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตทั้งหมด 1,272 คน พบว่า 55.6% ของนิสิตที่เข้าร่วมการสำรวจนี้ ไม่เห็นด้วยกับการประกวดดาวเดือน และเห็นควรให้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว

     ขณะเดียวกัน นิสิตที่เข้าร่วมอีก 28.7% ระบุว่า เห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประกวด โดยไม่ใช้หน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกมาเป็นเกณฑ์การประกวด ส่วนอีก 15.7% ระบุว่า เห็นด้วยกับการประกวดและเห็นควรให้มีการจัดการประกวดต่อไป

     นอกจากนี้ อบ.ก. ยังระบุด้วยว่า ปกติแล้ว งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ คือเงินจำนวน 150 บาทจากค่าเทอมของนิสิต ซึ่งจะได้ประมาณปีละ 7.5 ล้านบาท โดยนิสิตจำนวนมากมองว่า งบประมาณที่นำมาจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นการให้อภิสิทธิ์แค่คนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งนิสิตหลายคนไม่ได้มีโอกาสเลือกตัวแทนคณะด้วยซ้ำ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วย

     ด้านเลขาธิการของ อบ.ก. ระบุว่า การจัดประกวดดาว-เดือนนั้น จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนจากแต่ละคณะ เพื่อส่งมาประกวดที่กองกลาง ซึ่งในปีนี้ก็มีบางคณะที่เลือกตัวแทนมาบ้างแล้ว แต่ทางองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ก็ได้ออกมาประกาศยกเลิกการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในปีการศึกษา 2563 นี้ อย่างเป็นทางการแล้ว

ที่มา: องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS