SUNSHINE RECOMMEND
Sunshine Virtural Run_PEACE DAY

กิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนได้วิ่งออกกำลังกายโดยลำพังอย่างมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเหรียญรางวัล หรือเสื้อที่ระลึกสวยๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องวิ่งสะสมระยะทาง หรือจะวิ่งในครั้งเดียวให้ถึงระยะเป้าหมาย

ชวนออกวิ่ง Virtual Run ตลอดเดือนแห่งสันติภาพ (International Day of Peace) แสดงออกถึงสันติภาพหยุดยั้งความรุนแรงทุกรูปแบบ ให้โลกนี้มีรอยยิ้มและความสุขอย่างยั่งยืนกับกิจกรรม SUNSHINE VIRTUAL RUN : PEACE DAY 

เตรียมตัวให้พร้อม ผูกเชือกรองเท้าให้เเน่น ออกวิ่งแล้วยิ้มไปด้วยกัน

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2563นี้