ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ตู้เย็นสาธารณะ จุดเริ่มต้นของการแบ่งปัน

     บ่อยครั้งที่ของสดภายในตู้เย็นที่บ้าน ถูกนำมาปรุงอาหารแต่ละมื้อเสร็จแล้ว เหลือเก็บแช่ไว้ จนสุดท้ายก็กลายเป็นของบูดเน่าเสียภายในตู้เย็นไปในที่สุด หรือบางบ้านที่ซื้อของเก็บไว้เยอะเกินกว่าการบริโภค จนสุดท้ายกลายเป็นของที่ถูกแช่จนลืมไว้ในตู้เย็น

     จึงเกิด Project “The People’s Fridge” จากความคิดของ Ben Longman ชายชาวอังกฤษที่ตระหนักถึงปัญหา ขยะที่เกิดจากอาหาร โดยแนวคิดนี้ได้ร่วมกับกลุ่มคนในชุมชน นักเคลื่อนไหวด้านอาหาร และผู้ประกอบการค้าเพื่อระดมทุนซื้อ “ตู้เย็นสาธารณะ” เพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่มีวัตถุดิบไม่กิน ไม่ใช้แล้ว มาใส่ในตู้นี้ ผู้ที่ต้องการสามารถมาหยิบไปใช้ได้ตามชอบ โดยมีหลักเกณฑ์ที่นึกถึงผู้บริโภค คือ ต้องเป็นอาหารไม่หมดอายุ ผักผลไม้ต้องไม่เน่าเสีย อาหารแช่แข็งต้องมีบรรจุภัณฑ์ นมต้องไม่เคยผ่านการเปิดใช้งาน และห้ามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

     นับเป็นการแบ่งปันที่นอกจากน่ารักมากแล้ว คนที่ไม่มีจะเป็นผู้มารับการแบ่งปันเหล่านี้ ตลอดจนของที่เหลือภายในบ้านจะไม่กลายเป็นของเสียต่อไปในที่สุดอีกด้วย ปัจจุบันตู้เย็นสาธารณะของ Project “The People’s Fridge” ถูกนำมาติดตั้งให้บริการไว้ที่ Pop Brixton ในลอนดอน  และสามารถใช้บริการได้วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 09.00-19.00 น. และศุกร์ถึงอาทิตย์ 09.00-17.00 น.

 

ข้อมูล : https://www.creativecitizen.com/the-peoples-fridge

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS