ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

21 กันยายน วันสันติภาพโลก World Peace Day

     "วันสันติภาพโลก" (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี กำหนดโดย คณะกรรมการสหประชาชาติ เป็นวันที่ต้องการให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ, ทุกระดับ ทั้งต่อมนุษย์ทุกเพศทุกวัย, สัตว์ และสิ่งแวดล้อม หันมาใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องต่างๆร่วมกัน บ้างถือเป็นโอกาสพิเศษกำหนดหยุดยิงชั่วคราวในพื้นที่ที่ยังสู้รบกันอยู่

     ในการเริ่มวันดังกล่าวจะมีการเคาะ "ระฆังสันติภาพ" ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระฆังนั้นถูกหล่อขึ้นจากเหรียญที่รับบริจาคมาจากเด็กทั่วโลก มันถือเป็นของขวัญโดยสมาคมสหประชาชาติแห่งญี่ปุ่น และถูกกล่าวถึงว่าเป็น "เครื่องเตือนใจมนุษย์ถึงมูลค่าแห่งสงคราม" มีข้อความ "สันติภาพโลกเบ็ดเสร็จจงเจริญ" จารึกอยู่ด้านข้างของระฆัง

     แต่เดิมวันสันติภาพโลกจะตรงกับ ทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1981 เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ "สันติภาพ" ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 สหประชาชาติมีมติกำหนดเปลี่ยนให้วันสันติภาพโลก มาตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปีแทน

ที่มา: wikipedia.org

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS