INTERVIEW
19 ตุลาคม 2558 พบกับ เหวย เหวย ฮัน ช่วงดีเจ. แบงค์
เมื่อคนที่เรารักจากเราไป ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตาย
จะมีอยู่เสียงหนึ่งที่ก้องอยู่ในหัวเรามันคือเสียงที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
และมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งเวลาที่เราอยู่คนเดียวในที่เดิมๆ "เสียงความคิดถึง"