INTERVIEW
11 กันยายน 2557 เวลา 16.15-16.30 น. พบกับพีท พีระ กับเพลงใหม่

เพลง “คำสั่งจากหัวใจเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของคนที่ไปรักคน ๆ หนึ่ง แล้วบอกให้เขารู้ตัวว่าความรักที่มอบให้อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปด้วยความเสมอต้นเสมอปลายนั้น จริง ๆ แล้วตัวของเราเองไม่ได้เป็นคนกำหนด เราไม่ได้ทำเอง ไม่ได้คิดเอง แต่หัวใจของเราต่างหาก ที่สั่งให้เราทำ หัวใจของเราต่างหากที่เป็นตัวกำหนด ทุก ๆ อย่าง ทุก ๆ การกระทำเป็นคำสั่งจากหัวใจให้เราต้องดูแลเธอตลอดไปเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนี้ The Order คำสั่งจากหัวใจ

เชิญชมภาพยนตร์ The Order คำสั่งจากหัวใจ” เพื่อสัมผัสบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก และฟังเพลง คำสั่งจากหัวใจ โดย พีท พีระ เพื่อฟังเสียงของหัวใจให้ชัดขึ้น