INTERVIEW
31 มกราคมนี้ พบกับ เอิร์ธ สุวพล ช่วงดีเจแบงค์ ธนบรรณ

สุวพล ล้อมวงษ์พาณิชย์ (เอิร์ธ)
หนุ่มน่ารัก ขี้งอล : เป็นคนเพลง คอเพลงตัวจริง ที่รู้จักกับ
ต้อง พริกไทย มานานจนมีโอกาสได้ร่วมงาน และตามฝัน
โดยเป็น single แรกของตัวอง
แนวเพลง : เป็นแนวเพลง Pop - Rock ที่ทันสมัย
บรรยกาศกลางคืน มีความโรแมนติกของกลางคืน
เป็นเพลงที่ฟังง่าย บงบอกถึงความเป็นผู้ชายที่ขี้น้อยใจ
ขี้หึงมากนั่นเอง จนบางครั้งดู “ไม่มีเหุตผล”