ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

อ.ทลฉ. เป็นประธานการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)

อ.ทลฉ. เป็นประธานการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ปีงบประมาณ 2567 ตามนโยบาย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ กทท. (BCM) ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS