ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดการประชุมคณะทำงาน Traffic ครั้งที่ 1/2567

ทลฉ. จัดการประชุมคณะทำงาน Traffic ครั้งที่ 1/2567
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรือโท ภูมิ แสงคำ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงาน Traffic และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน Traffic ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
โดยมี พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจเส้นทางการจราจร รวมทั้ง พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง
สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือ เพื่อศึกษาข้อมูล ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงาน รวมถึงกำหนดแนวทางการจัดการด้านจราจรภายในเขตท่าเรือ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย นำไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization Transformation) ให้มีความทันสมัยเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS