ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างฝายจาก TICTA

ทลฉ. รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างฝายจาก TICTA

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย เรือเอก จิรวัฒน์ โอจารุทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และเรือเอก ปรัชญา เอกโพธิ์ ผู้อำนวยการกองบริการ
รับมอบเงินสนับสนุน จาก นายอาณัติ มัชฌิมา นายกสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและตู้สินค้าฯ (TICTA) และผู้แทนสมาคม เพื่อสนับสนุนการสร้างฝายประชารัฐตามโครงการ “ฅน ... เก็บน้ำให้แผ่นดิน” จำนวนเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS