ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

พิธีเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ กองบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี
นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี
นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี
นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14
ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี จัดขึ้น
โดยหน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวงภายใน
จังหวัดชลบุรีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
เดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งครั้งนี้เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการระหว่าง
ผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะฯ
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยมีว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16
ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย
นายวีระชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานและความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS