ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ร่วมงาน Logizall World Conference 2024

ทลฉ. ร่วมงาน Logizall World Conference 2024
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาระดับโลก “Logizall World Conference : Thai New Year Songkran Phenomenon“ ประจำปี 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา
โดยมี นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร. สุนทร ผจญ นายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 นายคงศักดิ์ ชาครวิโรจน์ CEO ของบริษัท โลจิซอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด นายจิรันธนิน ภัทร์อุดมชีวี GM ของบริษัท โลจิซอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมงาน
สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดงานทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของโลก เพิ่มมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของไทยและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยและต่างประเทศ รวมถึง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS