ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนงานสงกรานต์ฯ พื้นที่ตำบลบางละมุง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนงานสงกรานต์ฯ พื้นที่ตำบลบางละมุง
ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับพื้นที่ตำบลบางละมุง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ให้กับพื้นที่ตำบลบางละมุง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ในเขตเทศบาลตำบลบางละมุงจำนวน 5 หมู่ ๆ ละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย
ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน บ้านเนินทราย (กลุ่มสตรีพัฒนาหมู่ที่ 1) เป็นเงิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS