ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

จุดบริการประชาชนฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

จุดบริการประชาชนฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ณ ประตูตรวจสอบ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง
โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เรือเอก จิรวัฒน์ โอจารุทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป จ่าโท พรชัย ชูสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสวัสดิการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน
สำหรับการเปิดจุดบริการประชาชนครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ปพนพัชร์ ใบยา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ ยุทธประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วมงาน
ว่าที่ร้อยตรี รัฐกรฯ กล่าวว่า โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ร่วมสนับสนุนการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดจุดบริการประชาชน เพื่อการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น
ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี รัฐกรฯ ได้ให้โอวาทแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ที่เสียสละเวลาในการปฏิบัติงานช่วงวันหยุดเทศกาล และกล่าวคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
โดย ผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง สามารถแวะพัก และใช้บริการจุดบริการประชาชนดังกล่าว ซึ่งจะมีน้ำดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ และจุดจอดพักรถ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ณ ประตูตรวจสอบ 2 อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS