ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับเทศบาลครแหลมฉบัง
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับเทศบาลครแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการสนับสนุนค่าอาหารในงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชน และยังเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS