ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินให้กับ 23 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

ทลฉ. มอบเงินให้กับ 23 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับ 23 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 23 ชุมชน ชุมชนละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS