ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงิน จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 ของสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2567 รวมทั้ง ร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันอนุรักษ์มรดกไทย พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป เป็นเงิน 7,000.-บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
สำหรับงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดขึ้นเพื่อเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้มีพระราชดำริจัดตั้งสภาวัฒนธรรม รวมทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของประชาชน หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนในการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS