ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินให้กับศาลเจ้าชายทะเล บ้านโรงโป๊ะ

ทลฉ. มอบเงินให้กับศาลเจ้าชายทะเล บ้านโรงโป๊ะ
ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีศาลเจ้าชายทะเล บ้านโรงโป๊ะ ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีและเป็นประเพณีท้องถิ่นของพื้นที่ตำบลบางละมุงหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมงานประเพณีศาลเจ้าชายทะเล บ้านโรงโป๊ะ อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS