ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการจราจรฯ

ทลฉ. จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการจราจรฯ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยมี เรือเอก จิรวัฒน์ โอจารุทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนจาก สมาคมขนส่งแหลมฉบังชลบุรี และ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามเรื่องการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ ที่เข้า-ออก ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง มีการหารือร่วมกัน เกี่ยวกับการตัดหางลาก ภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามขนถ่าย ห้ามวางพัก หรือตัดหางลากพ่วงสินค้าทั่วไป หรือสินค้าอันตราย บริเวณลานจอดรถไหล่ถนน และพื้นที่ว่าง ๆ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังมีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ที่สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุท่าเรือแหลมฉบัง โทรศัพท์ 038-409 -111 รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกันรักษาความสะอาด โดยการทิ้งขยะลงในถังขยะที่ท่าเรือแหลมฉบัง และการให้บริการประตูตรวจสอบ 3 ในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS