ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินให้กับ ชมรมสร้างเสริมเติมสุขเพื่อคนพิการ

ทลฉ. มอบเงินให้กับ ชมรมสร้างเสริมเติมสุขเพื่อคนพิการ
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในการสนับสนุน “โครงการเกษตรปลอดสารพิษตัวอย่าง “สวนสร้างสุขเพื่อคนพิการ” ที่จัดขึ้นโดย ชมรมสร้างเสริมเติมสุขเพื่อคนพิการ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ชมรม อีกทั้ง ยังเป็นการนำประสบการณ์การใช้ชีวิตคนพิการให้สามารถปรับตัว และดำเนินชีวิตในสังคมได้ดี อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS