ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
โดยมี นายชินวุฒิ วรรณะพิม ผู้แทนจาก บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมการปฏิบัติงานของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS