ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ICS) ประจำปี 2567

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ICS) ประจำปี 2567
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2567
โดยมี เรือโท ธนเดช โสมนันท์ ผู้อำนวยการกองการท่า พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อำเภอศรีราชา สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 จังหวัดชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลตำบลบางละมุง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตอำเภอศรีราชา เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง และ WASHINGTON STATE PARTNERSHIP PROGRAM ที่ได้เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2547 สำหรับการฝึกในปีนี้ มีการกำหนดการฝึกซ้อมฯ ทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2567
โดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Emergency Response) น้ำมันหกรั่วไหลในทะเล (Oil spill Response)รวมถึง ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนงานในการเข้าไปปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ก่อนนำไปเขียนเป็นแผนการปฏิบัติของแต่ละส่วนงานตามระบบบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเวลา 07.39 น. วันนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง จัดสักการะบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความสิริมงคล และเป็นการขอพร ให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS