ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

งานฉลองความสำเร็จของโครงการและในการส่งมอบ Dogger Bank Offshore Wind Farm

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองความสำเร็จของโครงการและในการส่งมอบ Dogger Bank Offshore Wind Farm ไปยังประเทศนอร์เวย์ ณ บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จำกัด
โดย บริษัทฯ เป็นผู้เช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการงานด้านวิศวกรรม จัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์เพื่อประกอบติดตั้งเครื่องจักร (Module) สำหรับเรือ หรือแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล โดยมีสำนักงานใหญ่ในประเทศนอร์เวย์ และได้รับการสนับสนุนจากท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทยด้วยดีเสมอมา
ทั้งนี้ ความสำคัญในการบริหารธุรกิจของ บริษัทฯ มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกืจของประเทศไทย อย่างสำคัญทางด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนต่อปี ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ (Know How) เพื่อเพิ่มทักษะที่สำคัญให้กับแรงงานไทย ในเขตพื้นที่ของท่ารือแหลมฉบัง อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS