ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ นายชัยวุฒิ บรูเซอร์แฟนเกอร์โน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนภาคเอกชน จาก Cosco Shipping Logistics China
โดยมี นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS