ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก ม.ศิลปากร

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก ม.ศิลปากร
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ ท่าเรือแหลมฉบัง และนายชินวุฒิ วรรณะพิม ผู้แทนจาก บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
โดย นายอรรจน์ฯ ได้บรรยายสรุปการดำเนินการของศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง นางสาวอัญชลีฯ เป็นผู้บรรยายสรุปกิจการ ภาพรวมโครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง และ นายชินวุฒิฯ บรรยายสรุปภาพรวมการปฏิบัติงานของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS