ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับอำเภอศรีราชา

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับอำเภอศรีราชา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2567 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับอำเภอศรีราชา ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงิน จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในการสนับสนุนการจัดงานประเพณีนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาด ของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของอำเภอศรีราชาให้คงอยู่สืบไป เช่น ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน งานกองข้าว งานสงกรานต์ศรีมหาราชา เป็นต้น ในปีนี้มีกำหนดการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2567 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เป็นการจัดหารายได้ไปทำนุบำรุง และสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์รวมถึงการช่วยเหลือสังคมและการให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และขาดแคลนโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS