ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกราด

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกราด
ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกราด
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงิน จำนวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 ตัว สำหรับการติดตั้งในห้องเรียนอาคารหลังใหม่ ขนาด 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน เพื่อเป็นการบรรเทาความร้อน รวมทั้ง ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น และยังเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS