ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รชค. ลงพื้นที่ ณ ทลฉ.

รชค. ลงพื้นที่ ณ ทลฉ.
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุทธิพจน์ ถาวรพิศาลเกษม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ร่วมลงพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
สำหรับการประชุม ครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง สอบถามประเด็น ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งประเด็นในการติดตามความคืบหน้า ได้แก่
1. การดำเนินการก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
2.ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ A5 ที่ใกล้จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
3.แนวทางการเพิ่มปริมาณการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง
4.การทบทวนอัตราค่าภาระท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)
ทั้งนี้ นายดรุฒ คำวิชิตธนาภา คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 รวมทั้ง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ท่าเทียบเรือ A5 ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS