ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

กรรมาธิการการคมนาคม ดูงาน ณ ทลฉ.

กรรมาธิการการคมนาคม ดูงาน ณ ทลฉ.
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม และคณะ ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย และสมาคมขนส่งแหลมฉบัง เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ซึ่งมีการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และนำเสนอปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS