ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

Professor Hikari Ishido, Ph.D. ในโอกาสนำคณะฯ รับฟังการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.
นายคริสต์ ปีลาร่า และ นายพิชญะ รัชเดช นักวิชาการ 6 กองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก Chiba University , Japan นำโดย Professor Hikari Ishido, Ph.D. ในโอกาสนำคณะฯ รับฟังการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและศึกษาภาพรวมการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง
ทั้งนี้ นายคริสต์ ปีลาร่า บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง
จากนั้น พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการทำงานในภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง โดยมี นายคริสต์ฯ และ นายพิชญะฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS