ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ นายชัยวุฒิ บรูเซอร์แฟนเกอร์โน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมคณะผู้อนุกรรมการด้านการค้าชายแดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนภาคเอกชน
โดยมี นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS