ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2567

ทลฉ. ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2567
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567
โดยมี นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
ทั้งนี้ ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมถึง เสนอปัญหาในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี รัฐกรฯ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างอัตรากำลังของท่าเรือแหลมฉบัง การดำเนินการซ่อมทำ RTG รวมถึง ความคืบหน้าการนำระบบ TRUCK QUEUE มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจร ฯลฯ อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS