ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนฯ

ทลฉ. ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนฯ
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน บริเวณจังหวัดระนอง
โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ผู้บริหารการท่าเรือฯ พนักงานการท่าเรือฯ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณท้องที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ การท่าเรือฯ มีเป้าหมาย เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน อีกทั้ง ยังเป็นการดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของการท่าเรือฯ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการส่งเสริมเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 และพัฒนาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)
ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในการสนับสนุน กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน บริเวณจังหวัดระนอง อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS