ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ต้อนรับคณะจาก กปน.

ทลฉ. ต้อนรับคณะจาก กปน.
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น" จากการประปานครหลวง และเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS