ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับบูรพานิวส์

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับบูรพานิวส์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินให้กับนายสมภพ มะลิลา ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ออนไลน์บูรพานิวส์
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดเขาฉลาก เนื่องในวันครบรอบ 15 ปี Website สื่อออนไลน์ www.buraphanews.com
โดยมี นางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และนางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS