ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ให้การต้อนรับคณะ U.S.Customs and Border Protection (CBP)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.20 น.
นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
เรือโท ธนเดช โสมนันทน์ ผู้อำนวยการกองการท่า นางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และนายเลิศชาย อินทชิต หัวหน้าแผนกจัดการท่าเทียบเรือ เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะ U.S.Customs and Border Protection (CBP) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ นายวีรชาติฯ ได้นำเสนอ บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย ของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือระดับนานาชาติ (International Port) และเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญที่สุดของประเทศทางภาคตะวันออก (Deep Sea Port) ที่ติดอันดับที่ 20 ของโลก ในปี 2566 ที่ผ่านมา (The World Class Port) ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางทะเลระหว่างกัน จากนั้น นายวีรชาติฯ พร้อมด้วย นางศิริพรฯ นำคณะเข้าชมทัศนียภาพมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS