ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอฯ

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอฯ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2567 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอฯ
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567" เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตร อนุรักษ์ผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาท) ให้กับ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง เป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS